Nombre: R Int. / Ext. NPT Referencia General: B24 (517) Referencia Puntual: Comentarios:

Unidades
B24 3/16, 1/8
B24 3/16, 1/4
B24 1/4, 1/8
B24 1/4, 1/4
B24 5/16, 1/8
B24 5/16, 1/4
B24 5/16, 3/8
B24 3/8, 1/8
B24 3/8, 1/4
B24 3/8, 3/8
B24 1/2, 1/4
B24 1/2, 3/8
B24 1/2, 1/2
Soluciones web
inrapartes.com 2008 Home l La empresa l Productos l Servicios l Contactenos