Nombre: Tubería de Cobre Flexible x Rollo Referencia General: Referencia Puntual: Comentarios:

Unidades
TC 1/8
TC 3/16
TC 1/4
TC 5/16
TC 3/8
TC 1/2
TC 5/8
Soluciones web
inrapartes.com 2008 Home l La empresa l Productos l Servicios l Contactenos